Details

Zbiory winorośli 2019 będą niższe

08/10/2019

Tegoroczne zbiory winogron ze względu na dobrą dojrzałość winogron i wilgotną jesienną pogodę kończą się wcześniej niż oczekiwano. Tym samym plony zbiorów są znacznie niższe niż w wyjątkowo zyskownym roku 2018 (+18% w porównaniu ze średnią 10-letnią).


Na podstawie pierwszych szacunków zbiorów Niemiecki Instytut Winorośli (DWI) informuje, że w 2019 r. produkcja wina w całym kraju ma wynieść  8,6 mln hektolitrów, czyli o 17 procent mniej niż w roku poprzednim i o dwa procent poniżej dziesięcioletniej średniej 8,8 mln hektolitrów.

 

Spadek plonów wynika głównie z drugiego z kolei suchego roku z rzędu, jak również ze szkód spowodowanych poparzeniem słonecznym winogron i regionalnymi  gradobiciami.

Istnieją teź dość duże różnice w zbiorach  pomiędzy 13 obszarami upraw, jak również w obrębie poszczególnych regionów, a nawet w obrębie poszczególnych winnic.

 

W trzech największych niemieckich regionach winiarskich: Hesji Nadreńskiej, Palatynacie oraz Badenii, ale też w Mozeli i Nahe prognozowane wielkości zbiorów wahają się nieznacznie w obrębie średniej dziesięcioletniej.

Winiarze w  Saale-Unstrut przewidują najbardziej znaczący spadek zbiorów o 19 %.  Również we Frankonii, Wirtembergii i regionie Ahr, spodziewane ilości zbiorów są od dziesięciu do piętnastu procent niższe niż średnia z ostatnich dziesięciu lat. Producenci w Saksonii i Nadrenii Środkowej oczekują oczekiwanego wzrostu odpowiednio o 30 procent i 24 procent.

Zbiory w 2019 roku będą mniejsze nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie. Według wstępnej prognozy Komisji Europejskiej tegoroczne zbiory wyniosą 161,3 miliona hektolitrów, co oznacza spadek o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim i 4 % w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat. Trzy największe kraje produkujące wino w Europie: Włochy (46,14 mln hl), Francja (43,36 mln hl) i Hiszpania (40 mln hl), zgodnie z prognozą, odpowiadają za 80 procent tegorocznych zbiorów  w Europie.

 

 

Lese im Herbst 22

Tegoroczne zbiory zakończyły się wcześniej niż przewidywano

Lese im Herbst 23

Zbiory

Weinlese (14).jpg