Polityka prywatnosci

Polityka ochrony danych

I. Nazwa i adres administratora danych

W rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych krajowych przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych “Administratorem danych” jest

Deutsches Weininstitut GmbH (Niemiecki Instytut Wina)
Platz des Weines 2
55294 Bodenheim
Niemcy
Tel.: + 49 6135 9323-0
E-mail: info@deutscheweine.de
Strona internetowa: www.deutscheweine.de

II. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest:
Jens Schneider
Deutsches Weininstitut GmbH (Niemiecki Instytut Wina)
Platz des Weines 2
55294 Bodenheim
Niemcy
Tel.: + 49 6135 9323-0
E-mail: jens.schneider@deutscheweine.de
Strona internetowa: www.deutscheweine.de

III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Informacje na temat gromadzenia danych osobowych

(1) Niniejsza polityka informuje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które od Państwa otrzymujemy, kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” odnosi się do wszystkich danych dotyczących Państwa jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub zachowania użytkownika.

(2) Za każdym razem, kiedy wysyłają Państwo do nas maila lub kontaktują się z nami poprzez formularz kontaktowy będziemy przechowywali przekazane dane (tj. Państwa adres mailowy, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli je Państwo podadzą) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Dane zgromadzone w tym celu zostaną usunięte jak tylko ich przechowywanie przestanie być konieczne lub, jeśli istnieją ustawowe obowiązki zachowania danych, ograniczymy przetwarzanie takich danych.

(3) Kiedy korzystamy z usług świadczonych przez dostawców usług w celu wykonania poszczególnych funkcji stanowiących część naszej oferty lub kiedy potrzebujemy Państwa danych w celach reklamowych, szczegółowo poinformujemy Państwa o takim postępowaniu  na zasadach opisanych poniżej.

 

2. Przysługujące Państwu prawa

(1) Co się tyczy Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

–             prawo do zostania poinformowanym (lub, trzymając się terminologii RODO, “prawo dostępu”),
–             prawo do sprostowania lub usuwania danych,
–             prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
–             prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
–             prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skarg w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych do właściwego organu nadzorczego.

 

3. Gromadzenie danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej

(1) Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej tylko w celach informacyjnych, tj. jeśli nie dokonują Państwo rejestracji lub w żaden sposób nie wysyłają nam żadnych informacji, będziemy gromadzili tylko takie dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przesyła do naszego serwera. Jeśli chcą Państwa przeglądać naszą stronę internetową, gromadzimy dane określone poniżej, które z technicznego punktu widzenia są dla nas niezbędne, abyśmy mogli wyświetlać naszą stronę internetową na Państwa systemie operacyjnym i zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO):

–             adres IP
–             data i godzina odwiedzenia stron internetowych
–             różnica czasu wobec strefy czasowej Greenwich Mean Time (GMT)
–             zakres wizyty (dokładna strona)
–             stan dostępu/kod odpowiedzi HTTP
–             ilość danych przesłanych w każdym poszczególnym przypadku
–             strona internetowa, z której wysyłane jest zapytanie dotyczące przeglądania naszej strony internetowej
–             przeglądarka
–             system operacyjny i jego powierzchnia
–             język i wersja przeglądarki.

 (2) Poza wyżej wymienionymi danymi podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze przechowywane będą również pliki cookie. „Cookies” są małymi plikami tekstowymi przypisywanymi do używanej przez Państwa przeglądarki i przechowywanymi na Państwa dysku twardym oraz przesyłającymi pewne informacje do serwera, z którego umieszczany jest plik cookie (w tym przypadku do naszego serwera). Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przesyłać wirusów na Państwa komputer. Ich zadaniem jest sprawienie, by wszystkie treści były bardziej przyjazne użytkownikowi i bardziej wydajne.

(3) Polityka plików cookie:

a)  Ta strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonowanie zostały wytłumaczone poniżej:

–    pliki cookie sesyjne (patrz punkt b)
–    pliki cookie trwałe (patrz punkt c).

b)  Pliki cookie sesyjne będą usuwane automatyczne po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Te pliki obejmują w szczególności pliki sesji. Przechowują one tak zwany numer identyfikacyjny sesji, za pomocą którego różne zapytania za pośrednictwem Państwa przeglądarki mogą zostać przypisane do tej samej sesji. Umożliwia to zidentyfikowanie Państwa komputera, kiedy powracają Państwo na naszą stronę internetową. Ciasteczka sesji będą usuwane, kiedy wylogują się Państwo ze strony lub zamkną przeglądarkę.

c)   Pliki cookie trwałe będą usuwane automatycznie po określonym czasie, który może być inny dla każdego pliku cookie. Mogą Państwo usunąć te pliki w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

d)  Mogą Państwo skonfigurować ustawienia Państwa przeglądarki wedle swoich preferencji i np. zablokować pliki cookie od osób trzecich lub wszystkie pliki cookie. Należy zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku możliwe jest, że nie będą mogli Państwo skorzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

e)  Jeśli posiadają Państwo u nas konto, wykorzystujemy pliki cookie, aby być w stanie zidentyfikować Państwa w przypadku następnych odwiedzin. Gdybyśmy tego nie robili, musieliby Państwo logować się ponownie przy każdym odwiedzeniu naszej strony internetowej.

f)   Wykorzystywane pliki Flash Cookie nie będą przechwytywane przez Państwa przeglądarkę, ale przez Państwa wtyczkę Flesh. Co więcej, stosujemy obiekty przechowywania HTML5, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Obiekty te przechowują wymagane dane bez względu na przeglądarkę, z której Państwo korzystają. Nie mają one automatycznej daty ważności. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików Flesh Cookie, muszą Państwo zainstalować odpowiedni dodatek, np. „Better Privacy” dla przeglądarki Mozilla Firefox.

 (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe „Flash Killer Cookie” dla przeglądarki Google Chrome. Można uniemożliwić wykorzystanie obiektów przechowywania HMTL5, ustawiając tryb prywatny w Państwa przeglądarce. Dodatkowo zaleca się usuwanie plików cookie oraz czyszczenie historii przeglądarki ręcznie w regularnych odstępach czasu.

 

4. Inne funkcje i usługi naszej strony internetowej

(1) Poza korzystaniem z naszej strony internetowej tylko do uzyskania informacji, mogą Państwo skorzystać również z pewnych usług takich jak mapy. Do korzystania z niektórych takich usług muszą Państwo podać kolejne dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia takich usług i do których zastosowanie mają opisane zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach do przetwarzania danych korzystamy z zewnętrznych dostawców usług. Są oni starannie wybierani i kontraktowani, muszą oni przestrzegać naszych wytycznych i są poddawani regularnym kontrolom.

 

5. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcie zgody

(1) Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, w każdej chwili mogą Państwo ją cofnąć. Cofnięcie zgody nam udzielonej będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych.

 (2) Mając na uwadze to, że opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na zasadzie równowagi interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to w szczególności miejsce, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji umowy zawartej z Państwem, co wyjaśnimy w poniższym opisie poszczególnych funkcji. Jeśli wyrażają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania w takim przypadku, zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie powodów, dla których nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób, w jaki to robimy. Jeśli Państwa sprzeciw jest uzasadniony, zbadamy tę sytuację i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie albo przedstawimy uzasadnione powody, dla których kontynuujemy przetwarzanie danych.

 (3) Oczywiście, w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych lub analizy danych. W przypadku takiego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach reklamowych prosimy o poinformowanie nas, wykorzystując w tym celu nasze dane kontaktowe:

Deutsches Weininstitut GmbH (Niemiecki Instytut Wina)
c/o Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Tel.: +48 22 5310623
E-mail:
rodo@winaniemieckie.pl

IV. Wykorzystanie Google Analytics

(1) Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, internetowe narzędzie do analizy statystycznej stron internetowych od Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. “ciasteczka”, tj. pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie tego, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej. Informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej generowane przez pliki cookie są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie będą następnie przechowywane. Jeśli na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja adresu IP, Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w Państwach Członkowskich UE lub innych państwach, będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa adres IP będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje w celu analizy sposobu korzystania ze strony, generowania raportów o działalności na stronie oraz świadczenia innych usług dotyczących strony internetowej i korzystania z internetu dla operatora strony.

 (2)         Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach narzędzia Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google.

 (3)         Mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednakże należy zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku możliwe jest, że nie będą mogli Państwo skorzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Mogą Państwo także uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Opt-out cookies prevent future collection of your data when you visit this website. To prevent Universal Analytics tracking across devices, you must opt-out on all systems you use. If you click here, the opt-out cookie will be set: Disable Google Analytics.

(4) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem “"_anonymizeIp()”. W wyniku tego adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie tak, aby wykluczyć sytuację, w której są one powiązane z osobami. Oznacza to, że o ile dane gromadzone o Państwu mogłyby zostać powiązane z daną osobą, takie powiązanie będzie wykluczone już od samego początku, a dane osobowe zostaną bezzwłocznie skasowane.

 (5)         Korzystamy z narzędzia Google Analytics, aby móc analizować i nieustannie usprawniać jakość korzystania z naszej strony internetowej. Ocena statystyczna uzyskana z wykorzystaniem tego narzędzia pomaga nam w poprawieniu naszych treści i sprawieniu, żeby były dla Państwa jeszcze bardziej interesujące. W wyjątkowych sytuacjach, w których dane osobowe są przesyłane do Stanów Zjednoczonych, Google zobowiązało się do przestrzegania Privacy Shield pomiędzy UE a USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną wykorzystywania Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 (f) RODO.

 (6)         Informacje na temat zewnętrznego dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html, najważniejsze informacje na temat ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz polityka prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Ponadto ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do analizowania przepływu osób odwiedzających ją na różnych urządzeniach. Taka analiza jest dokonywana z wykorzystaniem ID użytkowników. Na Państwa koncie klienta mogą Państwo zablokować usługę cross-device tracking, monitorującą Państwa korzystania ze strony w zakładce “Moje dane”, „Dane osobowe”.


V. Wykorzystanie wtyczek mediów społecznościowych

(1) Obecnie wykorzystujemy następujące wtyczki mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Instagram. Nasze podejście w tym zakresie to tzw. „zasada dwóch kliknięć” (two-click solution). Oznacza to, że odwiedzenie naszej strony internetowej nie będzie automatycznie prowadziło do przekazywania danych osobowych do dostawców wtyczek. Mogą Państwo zidentyfikować dostawcę wtyczki po pierwszej literze jego logo. Dajemy Państwu możliwość nawiązania kontaktu bezpośrednio z dostawcą wtyczki poprzez naciśnięcie przycisku. Dopiero jeśli klikną Państwo na wybrane pole, a tym samym je aktywują, informacja o tym, że uzyskali Państwo dostęp do danej strony zawierającej treści naszej witryny zostanie przekazana do dostawcy wtyczki. Następnie przekazane zostaną dane określone w punkcie III (3) niniejszej Polityki. Jeśli chodzi o Facebooka, według odpowiednich dostawców w Niemczech, adres IP zostanie zanonimizowany bezzwłocznie po jego zgromadzeniu. Oznacza to, że aktywując wtyczkę, dane osobowe dotyczące Państwa zostaną przekazane do odpowiedniego dostawcy i tam będą przechowywane (w przypadku dostawców amerykańskich w Stanach Zjednoczonych). Ze względu na to, że dostawca wtyczki gromadzi dane głównie za pośrednictwem plików cookie, zalecamy, aby skasowali Państwo wszystkie pliki cookie, wykorzystując w tym celu ustawienia bezpieczeństwa Państwa przeglądarki zanim klikną Państwo na wyszarzone okienko.

 (2)         Nie mamy wpływu na procedury w zakresie gromadzenia lub przetwarzania danych, nie znamy również dokładnego zakresu gromadzonych danych, powodów ich przetwarzania ani okresu ich przechowywania. Ponadto nie posiadamy żadnych informacji na temat kasowania zgromadzonych danych przez dostawcę wtyczki.

 (3)         Dostawca wtyczki przechowuje zgromadzone dane na temat Państwa takie jak profile użytkowania i wykorzystuje je w celach reklamowych, na potrzeby badań rynkowych i/lub dopasowania swojej strony do zapotrzebowania. Taka analiza odbywa się w szczególności (również dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) po to, by wyświetlać reklamy ukierunkowane na popyt oraz by informować innych użytkowników o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, muszą skontaktować się Państwo z odpowiednim dostawcą wtyczki. Za pośrednictwem wtyczek umożliwiamy Państwu nawiązanie interakcji z danymi sieciami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami tak, byśmy mogli ulepszać nasze treści i sprawiać, że będą one dla Państwa bardziej interesujące. Podstawę prawną wykorzystania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zd 1 f) RODO.

 (4)         Dane są przesyłane bez względu na to, czy posiadają Państwo konto u dostawcy wtyczki i czy są Państwo na nie zalogowani, czy też nie. Jeśli są Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, Państwa dane gromadzone przez nas zostaną bezpośrednio przypisane do Państwa obecnego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli klikną Państwo na aktywowany przycisk i, przykładowo, podlinkują stronę internetową, dostawca wtyczki również będzie przechowywał taką informację na Państwa koncie użytkownika i udostępni ją publicznie Państwa kontaktom. Zalecamy, by po skorzystaniu z sieci społecznościowej zawsze wylogowywali się Państwo ze swojego konta, zwłaszcza przed aktywowaniem przycisku, ponieważ uniemożliwi to przypisanie takiej informacji do Państwa profilu u dostawcy wtyczki.

 (5)         Aby uzyskać więcej informacji na temat celu oraz zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki, należy odnieść się do polityk prywatności takich dostawców zgodnie z tym, co podano poniżej. Znajdą w nich Państwo również dalsze informacje na temat przysługujących Państwu praw w tym zakresie oraz ustawiania opcji w celu ochrony Państwa prywatności.

 (6)         Adresy różnych dostawców wtyczek i URL wraz z odpowiednimi informacjami o prywatności danych:

a)  Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Stany Zjednoczone; www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other and www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook zobowiązał się do przestrzegania Privacy Shield pomiędzy UE a USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)  Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, Stany Zjednoczone; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google h zobowiązało się do przestrzegania Privacy Shield pomiędzy UE a USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c)   Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, Stany Zjednoczone; twitter.com/privacy. Twitter zobowiązał się do przestrzegania Privacy Shield pomiędzy UE a USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

VI. Integracja filmów YouTube

(1) Na naszej stronie internetowej wyświetlane są filmy YouTube. Są one przechowywane pod adresem www.YouTube.com i mogą być wyświetlane bezpośrednio z naszej strony.

 (2)         Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, YouTube otrzyma informację o tym, że uzyskali Państwo dostęp do danej podstrony naszej strony internetowej. Dodatkowo przesyłane będą dane określone w punkcie III (3) niniejszej Polityki. Będzie się tak działo bez względu na to, czy posiadają Państwo konto użytkownika w serwisie YouTube, na które są Państwo zalogowani, czy też nie posiadają Państwo żadnego konta. Jeśli są Państwo zalogowani do serwisu Google, Państwa informacje zostaną bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo, by takie informacje były powiązane z Państwa profilem w serwisie YouTube, muszą się Państwo wylogować zanim aktywują Państwo przycisk. YouTube będzie przechowywał Państwa dane w formie profili użytkownika i wykorzystywał je w celach marketingowych, na potrzeby badań rynkowych i/lub projektowania tej strony ukierunkowanego na popyt. . Taka analiza odbywa się w szczególności (również dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) po to, by wyświetlać reklamy ukierunkowane na popyt oraz by informować innych użytkowników o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, muszą skontaktować się Państwo z serwisem YouTube.

 (3)         Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez serwis YouTube, należy odnieść się do jego polityki prywatności. Znajdą w niej Państwo również dalsze informacje na temat przysługujących Państwu praw w tym zakresie oraz ustawiania opcji w celu ochrony Państwa prywatności:

www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych. Spółka zobowiązała się do przestrzegania Privacy Shield pomiędzy UE a USA,, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

VII. Integracja mapz.com

(1) Na tej stronie internetowej korzystamy z mapz.com, serwisu z mapami od spółki Kober-Kümmerly+Frey Media AG z Niemiec w celu wyświetlania interaktywnych map regionów win i winnic na stronie.

 (2) Kiedy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, spółka Kober-Kümmerly+Frey będzie automatycznie otrzymywała informacje o uzyskaniu dostępu do danej strony naszej witryny z Państwa adresu IP. Dodatkowo przesyłane będą dane określone w punkcie III (3) niniejszej Polityki.

 (3) Państwa adres IP będzie przechowywany przez spółkę Kober-Kümmerly+Frey w formie anonimowej, która uniemożliwia śledzenie Państwa jako osoby.

 (4) Dane gromadzone przez spółkę Kober-Kümmerly+Frey są wykorzystywane wyłącznie, aby zapewnić funkcjonowanie serwisu.

 (5) Spółka Kober-Kümmerly+Frey nie przesyła żadnych danych stronom trzecim i prowadzi swoje systemy serwerowi wyłącznie w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.


Matomo