Jakość w kieliszku

Newsy branżowe

Sprawdzona jakość w kieliszku

Sprawdzona jakość w kieliszku 

Niemieckie wina z najwyższej półki nie „rodzą się“ takimi, tylko dlatego, że pochodzą z określonych winnic czy od wybranych producentów. Nie istnieją ani nazwiska ani odpowiednie siedliska, które gwarantowałoby raz na zawsze przywilej produkcji najlepszych win. Chodzi tutaj o konkretną jakość w kieliszku, którą można udowodnić. Każdy winiarz musi z każdym rocznikiem od nowa zdobywać pozycję wkładając wysiłek w produkcję wina.

Certyfikacja win przez TÜV 

Od 1971 roku każde wino jakościowe poddawane jest urzędowej analizie chemicznej i kontroli sensorycznej. Następnie komisja nadaje winu urzędowy numer badania, który musi zostać zamieszczony na etykiecie. Trzystopniowy system kontroli jakości zapewnia zachowanie minimalnych wymogów jakościowych określonych dla danej klasy jakościowej. Oprócz badania zabutelkowanego wina, kontroli poddawane są księgi ewidencyjne zbiorów i piwnicy. W tych księgach notuje się między innymi wysokość plonów, odmiany oraz wagę moszczu a także ilość dokupionych i sprzedanych owoców. Analiza chemiczna przeprowadzana jest w urzędowo certyfikowanym laboratorium winiarskim, gdzie bada się przede wszystkim najważniejsze składniki wina i ich poziom, ściśle określony przepisami. Po wydaniu odpowiednich zaświadczeń, zapewniających, że skład chemiczny wina i jego właściwości fizyczne nie budzą żadnych wątpliwości, przekazuje się trzy przykładowe butelki do analizy sensorycznej. Niezależna komisja składająca się z przedstawicieli przemysłu winiarskiego, instytucji enologicznych, dystrybutorów, konsumentów i urzędów kontrolnych ocenia wino na podstawie pięciostopniowej skali. Badanie sensoryczne zapewnia utrzymanie standardów jakości i w dużym stopniu zapobiega temu, by wina z ewidentnymi wadami w smaku i wyglądzie trafiały na rynek.


Odznaczenia i wyróżnienia pomagają w orientacji 

Oprócz określonej przepisami urzędowej kontroli, istnieje cały szereg wyróżnień nadawanych np. przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) a także inne organizacje i stowarzyszenia. Odznaczenia te mogą być pomocne przy wybieraniu odpowiedniego wina. Wyróżnienia takie są przyznawane winom o ponadprzeciętnej jakości. Konkursy te mają jedną wspólną cechę – wina testowane są podczas „ślepej” degustacji przeprowadzanej przez niezależną komisję złożoną z ekspertów. Dzięki temu osiągamy największy możliwy stopień obiektywizmu.

Winzer_(13).jpg
Weinpruefung_3.jpg