Impressum

Service

Impressum

Podmiot odpowiedzialny za treści publikowane na stronach internetowych: 

Deutsches Weininstitut GmbH
Platz des Weines 2
55294 Bodenheim
Telefon: +49 6135 9323-0
Fax: +49 6135 9323-110
info[at]deutscheweine(dot)de
www.deutscheweine.de

Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Reule 
Dyrektor Generalna: Monika Reule


Ogólne informacje prawne
Niemiecki Instytut Wina stale weryfikuje i aktualizuje informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej. Mimo dołożenia wszelkiej staranności może się zdarzyć, że dane ulegną zmianie. Nie możemy zatem przejmować odpowiedzialności ani udzielać gwarancji za aktualność, prawidłowość i zupełność udostępnianych informacji. Powyższe dotyczy również innych stron internetowych, do których odsyłamy za pomocą linków. Niemiecki Instytut Wina nie odpowiada za zawartość stron, na które czytelnik dostaje się za pomocą takiego podlinkowania.


Tylko dla pełnoletnich
Nasza oferta reklamowa skierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 rok życia. Zawiera ona treści, które mogą być ewentualnie związane z napojami alkoholowymi. Apelujemy do wszystkich naszych czytelników, aby rozsądnie obchodzili się z alkoholem i przestrzegali przepisów dotyczących ochrony małoletnich – zakaz alkoholu dla nieletnich! 


Odpowiedzialność za publikowane treści
Treści publikowane na naszych stronach powstały z zachowaniem najwyższej staranności. Nie możemy jednakże zagwarantować prawidłowości, kompletności i aktualności niniejszych treści. Jako dostawca ponosimy odpowiedzialność za własne treści znajdujące się na tych stronach według przepisów ogólnych. Dostawcy nie są jednak zobowiązani do kontrolowania przekazywanych lub gromadzonych treści osób trzecich ani do badania okoliczności mogących wskazywać na działalność sprzeczną z prawem. Nie ma to wpływu na zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji według przepisów ogólnych. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od chwili uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu prawa treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
 

Odpowiedzialność za linki
Nasz serwis zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy udzielić gwarancji dotyczącej treści pochodzących od osób trzecich. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki z naszych stron, odpowiadają ich właściciele lub operatorzy. Podlinkowane strony zostały w momencie podlinkowania sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa. W momencie podlinkowania nie stwierdzono treści sprzecznych z prawem. Nie jest jednak możliwa stała kontrola treści podlinkowanych stron bez istnienia konkretnych podstaw do podejrzenia naruszenia prawa. Z chwilą uzyskania informacji o naruszeniu prawa linki te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
 

Prawo autorskie
Jako operator niniejszej strony internetowej zawsze dbamy o poszanowanie praw autorskich osób trzecich, wykorzystujemy też nasze własne dzieła lub opracowania niewymagające posiadania licencji. Treści pochodzące od osób trzecich są oznaczone jako takie. 
Publikowane na niniejszych stronach treści i dzieła opracowane przez Niemiecki Instytut Wina (DWI) są chronione prawami autorskimi. Powielanie, obróbka, rozpowszechnianie oraz innego rodzaju wykorzystanie, wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymagają uzyskania pisemnej zgody danego autora wzgl. wykonawcy. Pobieranie oraz kopiowanie niniejszej strony dozwolone jest jedynie do użytku prywatnego, nie zaś komercyjnego. Prosimy o kontakt, jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem określonych treści lub uzyskaniem licencji.


Ochrona danych
a) Informacje ogólne
Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach zapisywane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres pocztowy lub email), zawsze w miarę możliwości odbywa się to na zasadzie dobrowolności. 
Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji pocztą email) nie gwarantuje bezpieczeństwa. Ważne dane nie powinny być w ogóle transmitowane, albo też ich transmisja powinna odbywać się wyłącznie za pomocą bezpiecznego połączenia (SSL).
Niniejszym wyraźnie nie zgadzamy się na wykorzystywanie przez osoby trzecie naszych danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku publikowania danych kontaktowych w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład poprzez wysyłkę spamu pocztą email.

b) Google Analytics
Ta strona używa Google Analytics, usługę Google Inc. ("Google") analizowania stron internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane poprzez cookie informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane i zapisywane na serwer Google w USA. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, opracowania raportów o aktywności na tej stronie internetowej oraz wykonania na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i wykorzystaniem Internetu. Google przesyła te informacje ewentualnie również osobom trzecim, jeżeli nakazują to przepisy ustawowe lub jeżeli osoby trzecie opracowują te dane na zlecenie Google. Przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie na swoim komputerze; wskazujemy jednak na fakt, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na opracowanie przez Google Państwa danych w opisany powyżej sposób i w opisanym powyżej celu. 

c) Google AdSense
Jeżeli Google AdSense, serwis reklamowy Google Inc., USA (“Google), umieszcza na tej stronie reklamy (reklamy tekstowe, banery, etc.), Państwa wyszukiwarka może zapisać plik cookie przesłany przez Google Inc. lub osobę trzecią. Informacje zawarte w pliku cookie mogą być zapisywane, zbierane i analizowane przez Google Inc. a także przez osoby trzecie. Ponadto Google AdSense używa do zbierania informacji również tzw. “web bacons“ (małe niewidoczne grafiki), za pomocą których zwykłe działania, takie jak wizyty odwiedzających na stronie internetowej, mogą być zapisywane, zbierane i analizowane. Wygenerowane poprzez pliki cookie i/lub web bacon informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są transmitowane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dzięki pozyskanym w ten sposób informacjom Google analizuje Państwa zachowanie w sieci pod kątem reklamy AdSense. Google może ewentualnie przekazywać te informacje również osobom trzecim, jeżeli nakazują to przepisy ustawowe lub jeżeli osoby trzecie opracowują te dane na zlecenie Google. Przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie na swoim komputerze. W tym celu muszą Państwo wybrać w ustawieniach swojej przeglądarki „blokuj wszystkie pliki cookie” (w przeglądarce Internet Explorer pod „ustawienia / ustawienia zaawansowane / pliki cookie”, w przeglądarce Firefox pod „opcje / prywatność i bezpieczeństwo / pliki cookie”).

d) Facebook
Nasza strona internetowa stosuje wtyczki społecznościowe plugin sieci społecznościowej facebook.com, prowadzonej przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Podczas wizyty na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, zawartość wtyczki jest wysyłana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i integrowana przez nią ze stroną internetową. Dzięki zintegrowaniu wtyczki, Facebook otrzymuje informacje o tym, że uzyskali Państwo dostęp do danej strony naszej witryny internetowej.
Jeżeli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook przyporządkowuje wizytę do Państwa konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami (na przykład przez naciśnięcie przycisku „Lubię to”, dodanie komentarza), również te informacje są przyporządkowywane do Państwa konta na Facebooku. Mogą Państwo temu zapobiec jedynie poprzez wylogowanie przez skorzystaniem z wtyczki. My jednak na razie deaktywowaliśmy przycisk „Lubię to“ ze względu na niewyjaśnioną kwestię dopuszczalności prawnej w Niemczech. Więcej na ten temat poniżej. Bliższe informacje dotyczące pozyskiwania i wykorzystania danych przez Facebooka, Państwa prawa w tym zakresie oraz możliwości ochrony Państwa sfery prywatnej znajdą Państwo w informacjach o ochronie danych Facebooka.

e) Google+ - funkcja "+1"
Nasza strona internetowa stosuje funkcję “+1″ sieci społecznościowej Google Plus, prowadzonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Funkcję tę można rozpoznać po znaku “+1″ na białym lub kolorowym tle. Jeżeli wejdą Państwo na naszą stronę internetową zawierającą taką funkcję, Państwa wyszukiwarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość funkcji “+1″ zostanie przekazana przez Google bezpośrednio do Państwa wyszukiwarki, która powiąże ją ze stroną internetową. Dlatego też nie mamy wpływu na zakres danych pozyskiwanych przez Google za pomocą tej funkcji. Według Google bez kliknięcia na znak funkcji nie są pobierane żadne dane osobowe. Dane takie, między innymi adres IP, są pobierane i przetwarzane jedynie w przypadku zalogowanych członków. Cel i zakres pobierania oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google oraz Państwa prawa w tym zakresie oraz możliwości ustawień służących ochronie Państwa sfery prywatnej znajdą Państwo w informacjach Google o ochronie danych w związku z funkcją “+1″: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html oraz w zakładce FAQ: bit.ly/r3Qmer. Jeżeli są Państwo członkiem Google Plus i nie chcą Państwo, aby firma Google za pomocą naszej strony internetowej zbierała Państwa dane i łączyła je z Państwa danymi członkowskimi zapisanymi w Google, muszą Państwo przed wizytą na naszej stronie wylogować się z portalu Google Plus. (Kancelaria SCHWENKE & DRAMBURG - spreerecht.de)

f) Pozostałe produkty i usługi
Jeżeli niniejsza strona internetowa wyświetla reklamę za pomocą dostawców, którzy nie zostali wymienieni powyżej, prawdopodobnie reklamujące się firmy wykorzystują informacje o Państwa wizytach na tej stronie i na innych stronach, aby zaprezentować informacje o produktach i usługach, które Państwa interesują. (Nie obejmuje to Państwa nazwiska, adresu, adresu e-mail czy numeru telefonu). Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o opuszczenie naszej strony internetowej. W takim przypadku nie powinni Państwo korzystać również z większości innych stron internetowych.


Projekt
Heine/Lenz/Zizka Projekte GmbH
Fritzlarer Straße 28-30
60487 Frankfurt
Telefon: +49 (0) 69 242424-0
Fax: +49 (0) 69 242424-99
Internet: www.hlz.de


Realizacja
XIMA MEDIA GmbH
Sudhausweg 9, Waldschlösschenareal
01099 Dresden
Telefon: +49 (0) 351 81050-0
Fax: +49 (0) 351 81050-20
Internet: www.xima.de

 

Ta strona wykorzystuje technologię i treści z platformy Outdooractive.