Gleba i położenie

Wiadomości z DWI

Gleba i położenie

Ważnym czynnikiem współdecydującym o jakości wina jest, oczywiście oprócz odmiany winorośli i sposobu winifikacji, położenie winnicy i co za tym idzie gleba, podłoże w którym ukorzeniają się winne krzewy.

Krzew winny mówi o jakości gleby

Właśnie niemieckie regiony winiarskie dysponują całą paletą gleb o różnorodnej strukturze. Gleba to pamięć natury. Etapy powstawania kolejnych warstw gleby i powstały w ten sposób obraz całości warunków glebowych znajduje swoje odzwierciedlenie w smaku wina. Jeżeli np. gleba ma charakter łupkowy czy wapienny, te charakterystyczne elementy można później odnaleźć w winie. To właśnie zróżnicowana struktura glebowa poszczególnych regionów winiarskich, począwszy od lekkiego podłoża piaszczystego, poprzez gleby lessowe i gliniaste, aż po kruche podłoże łupkowe czy twardy granit, gwarantuje szeroki wybór odmian i zróżnicowanie smakowe niemieckich win i stanowi o wyjątkowości tej szerokiej oferty. 


Równowaga położenia, klimatu i pracy winiarza

Najlepsze warunki wyjściowe dla uprawy winorośli w Niemczech oferują nachylone w kierunku południowym bądź południowo-zachodnim zbocza w osłoniętych dolinach, np. tych nad Renem i jego dopływami, bądź nad Łabą czy też rzekami Saale i Unstrut. Wynika to z tego, że nasłonecznienie na stokach jest bardziej intensywne niż na płaszczyźnie. Poza tym zbocza południowe mogą cieszyć się dłużej światłem słonecznym. Niemieckie winnice dzielimy na regiony produkcji win stołowych (6 regionów i 8 subregionów) oraz regiony produkcji win regionalnych (19 regionów). Powierzchnia uprawy winorośli przeznaczonej dla produkcji win jakościowych jest w Niemczech podzielona na 13 regionów z 39 obszarami, 167 rejonów i 2658 winnic.

Terroir, czyli jak smakuje pochodzenie wina

Gdy mówimy o terroir, kluczową rolę przypisujemy glebie. Ale określenie to nie ogranicza się wyłącznie do struktury podłoża danej winnicy. Bardziej trafnie wyjaśnimy to określenie, mówiąc, że obrazuje ono złożoność procesu uprawy winorośli, w którym wiele czynników zazębia się, uzupełnia, aby następnie stworzyć jedność. Intencją idei terroir jest założenie, że w winie, jak w lustrze, odbija się jego pochodzenie i że wpływa ono na walory smakowe wina. Pojęcie to jednoczy w sobie oprócz rodzaju gleby, także i odmianę winorośli, szczególne warunki klimatyczne i oczywiście wkład pracy winiarza. Wszystkie te czynniki są nierozdzielne i określane jednym słowem „terroir”. Najważniejszym kapitałem jest tu z pewnością podłoże, które jednocześnie jest czynnikiem dość stałym, jako, że struktura gleby i szczególne właściwości geograficzne w zasadzie mogą ulec zmianie jedynie pod wpływem bardzo inwazyjnych działań człowieka.

Winiarz musi wiedzieć, która odmiana najbardziej nadaje się do uprawy w jego winnicy, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne oraz styl wina, jaki chce osiągnąć. W tej konstelacji – gleby, klimatu, odmiany i człowieka – powstaje pod warunkiem harmonijnego współistnienia niepowtarzalny charakter wina. Dzięki temu pojęcie terroir, ograniczone geograficznie, daje gwarancję pewnego smaku, stanowiąc tym samym potwierdzenie swej autentyczności. W odpowiednich rękach prawie każdy rodzaj gleby może wydać wspaniałe wina. O prawdziwości tej tezy zaświadczyć mogą wyśmienite wina wyprodukowane w ostatnich winnicach, dotąd niezbyt dobrze znanych. 

20080108__MG_0691.JPG