Klimat i pogodaWiadomości z DWI

Warunki klimatyczne i pogodowe

Niemcy to jeden z najbardziej na północ wysuniętych regionów winiarskich na świecie. To, że uprawa winorośli jest tu w ogóle możliwa, niemieccy winiarze zawdzięczają wpływowi ciepłego prądu zatokowego, który czyni klimat Europy Zachodniej nieco bardziej korzystnym.

Pomimo tego nie można porównać tutejszego klimatu z klimatem śródziemnomorskim: słońce świeci krócej, okres w którym nie ma mrozów jest także krótszy, a w lecie jest tu więcej opadów niż w południowych regionach winiarskich. Takie czynniki klimatyczne mają szczególny wpływ na uprawę winorośli. Naturalnie jeden rok nie jest równy drugiemu. Uprawa winorośli w dużym stopniu zależy od pogody i warunków klimatycznych podczas całego roku. Dlatego też można łatwo zrozumieć, że wina, w zależności od rocznika, mogą bardzo różnić się co do ilości i jakości. 


Wymogi klimatyczne

Oto minimalne wymogi klimatyczne winorośli: 

    * 1300 godzin słonecznych w roku 

    * przeciętna temperatura na poziomie przynajmniej 15° Celsjusza podczas kwitnienia krzewów oraz

    * 18° Celsjusza w okresie wegetacji

      suma rocznych opadów na minimalnym poziomie od 400 do 500 mm