Mostgewichte

Standardy jakości

Mostgewicht — ciężar moszczu

Już ciężar moszczu  zdradza co nieco o tym jakiej jakości należy spodziewać się po winie. Mierzony jest on w stopniach Oechsle, z których można wywnioskować jaka jest zawartość alkoholu w winie.

Ciężar moszczu to stosunek wagi jednego litra moszczu do jednego litra wody (w temperaturze 20°C). Jest to specyficzna gęstość moszczu. Gdy stosunek ten wynosi np. 1,076 to ciężar moszczu wynosi 76 stopni Ochsle. W pierwszej linii ciężar moszczu zależny jest od zawartości cukru. Z tego można obliczyć maksymalną możliwą zawartość alkoholu.

Przez stężenie moszczu można odparować z niego małe ilości wody. Pozostała zwartość zagęszcza się, dzięki czemu można produkować wysokiej jakości wina. Metoda ta jest jednak bardzo droga i można ją zastosować tylko przy bardzo dojrzałych winogronach. 

Zróżnicowane minimalne ciężary moszczu dla poszczególnych szczepów i terenów upraw stanowią tylko minimalny standard. Wielu producentów stawia sobie w swoich winnicach o wiele wyższe standardy. 

Ciężar moszczu


Minimalny ciężar moszczu dla win jakościowych i win z wyróżnikiem wyrażony w °Oechsle:
Wino jakościowe: 51 - 72 
Hochgewächs: 60 - 70 
Kabinett: 70 - 82 
Spätlese: 76 - 90 
Auslese: 83 - 100
Eiswein / Beerenauslese: 110 - 128 
Trockenbeerenauslese: 150 - 154

20071115_04_01_020_A4.jpg
k-k-DWI09.jpg