Details

Newsy branżowe Branchennews

Wzrost eksportu win niemieckich

13/03/2018

Eksport niemieckich win zaznaczył w ubiegłym roku pozytywny rozwój. Według danych Niemieckiego Instytutu Wina (DWI) zarówno ilość jak i wartość eksportowanych win uległy zwiększeniu każdorazowo o siedem procent w stosunku do roku poprzedniego. Łącznie w 2017 r. wyeksportowano około 1,1 mln hektolitrów wina o wartości 308 mln euro do 124 różnych krajów.


Średnia cena wrosła nieznacznie o jednego eurocenta do 2,89 €/l. Wina gatunkowe, których udział w eksporcie wyniósł 71 procent, przyniosły średnio 3,32 €/l, a tym samym o dziewięć eurocentów więcej niż w roku 2016.

Niemieckie wina cieszą się również rosnącym powodzeniem w Polsce. Polacy coraz chętniej sięgają po wina, zmienia się styl i standard życia oraz kultura picia alkoholu. Eksport wina niemieckiego w 2017 r. do Polski wzrósł o 54 procent, osiągając ilość 53.000 hektolitrów i wartość 12 milionów euro. Z jednej strony za sprawą dyskontów, supermarketów i sieci sklepów detalicznych, w których na stałe są w ofercie. Z drugiej strony dzięki importerom, których oferta win niemieckich jest coraz szersza i nowym importerom, którzy do swojej oferty włączają niemieckie wina.

Największy przyrost ilościowy w wysokości 28.000 hektolitrów niemieccy eksporterzy wina zaznaczyli w Wielkiej Brytanii. Na ten czwarty pod względem rangi rynek eksportowy w 2017 r. wyeksportowano łącznie 121.000 hektolitrów o wartości 20 milionów euro (+ 27 %). Pani Monika Reule, dyrektor zarządzająca DWI, była wyraźnie zadowolona z przełomu, jaki dokonał się na rynku brytyjskim, który przez długi czas był rynkiem trudnym. W szczególności, w ostatnich miesiącach wielu dystrybutorów win z bardzo dużym powodzeniem sprzedawało tu wina z niemieckich regionów winiarskich.

Ponadto wyraźny wzrost eksportu rzędu 37 procent w ujęciu wartościowym oraz 25 procent w ujęciu ilościowym zaznaczyli niemieccy eksporterzy win również w Chinach. Dzięki średniej cenie w wysokości 4,59 €/l na tym rosnącym rynku generowana jest również bardzo wysoka wartość dodana. Przychód z eksportu rzędu 19 milionów euro plasuje Chiny na piątym miejscu w rankingu głównych krajów, do których eksportowane są niemieckie wina.

Pierwsze miejsce zajmują niezmiennie Stany Zjednoczone, za nimi znajdują się Holandia i Norwegia. Rynek amerykański pokazał się w ubiegłym roku jako rynek bardzo stabilny. 79 milionów euro i średnia cena 4,23 €/l to około jednej czwartej niemieckiego przychodu z eksportu win. Eksport wina do Holandii przyniósł wzrost o dwa procent do 167.000 hektolitrów, pozostawiając obroty bez zmian. Nieznaczny wzrost wartości obrotów wystąpił również w Norwegii, gdzie niemieccy eksporterzy win są niekwestionowanym liderem w sektorze win.

Zdaniem DWI czas pokaże, czy eksport niemieckich win w roku bieżącym będzie nadal rozwijał się tak pozytywnie, w szczególności z uwagi na porównywalnie niskie zbiory z rocznika 2017.

Wysoka pozycja: Eksport wina niemieckiego do Polski wyniósł 12 milionów euro, co skutkuje wysoką, bo 8. pozycją Polski w rankingu eksportowym.