Details

Powiększają się winnice w Niemczech

23/08/2017

W ostatnich latach nieuchronnie dokonywały się zmiany strukturalne w niemieckiej uprawie winorośli. Jak podaje Niemiecki Instytut Wina (DWI) na podstawie aktualnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego, liczba winnic w latach 2010 – 2016 zmniejszyła się o 17 procent i wynosi 16.898.


Jednocześnie łączna powierzchnia uprawy winorośli w Niemczech pozostała niezmieniona i wynosi około 100.000 hektarów, gdyż ziemie pozostałe po zlikwidowanych winnicach zostały przejęte przez te istniejące. Średnia wielkość winnic wzrosła zatem w ciągu tych sześciu lat z 4,8 na 5,9 hektarów.

29 procent zlikwidowanych winnic stanowiły w szczególności winnice o powierzchni uprawy poniżej jednego hektara.  Istniejące 4.300 mikrowinnice stanowią jednak wciąż jedną czwartą wszystkich winnic w Niemczech.

W ostatnich latach rozwiązaniu uległy również liczne winnice o wielkości od jednego do dziesięciu hektarów. W 2010 r. w około 11.500 takich winnic uprawiano 45 procent łącznej powierzchni uprawy winorośli, w 2016 r. winnic tych było już tylko około 9.500 a powierzchnia upraw stanowiła 37 procent.

Dlatego też odpowiednio większą rolę odgrywają winnice o powierzchni upraw powyżej 10 hektarów. Ich liczba w analizowanym okresie wzrosła o 300 i wynosi 3.100, z czego 890 posiada ponad 20 hektarów upraw winorośli. Te największe winnice stanowią obecnie 60 procent całej powierzchni uprawy winorośli w Niemczech.