Details

Kultura wina w Niemczech jest Niematerialnym Dziedzictwem Kulturowym

29/03/2021

„Kultura wina w Niemczech” została 19.03.2021 została wpisana do Krajowego Rejestru Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przez Konferencję Ministrów Kultury na podstawie rekomendacji Komitetu Ekspertów Niemieckiej Komisji UNESCO.


Procedurę przeprowadzono na wniosek złożony w październiku 2019 roku przez Deutsche Weinakademie (Niemiecka Akademia Wina (DWA)) do właściwego sekretariatu ds. światowego dziedzictwa w Nadrenii-Palatynacie w Ministerstwie Nauki, Edukacji Ustawicznej i Kultury.

 

Komitet Ekspertów uhonorował w ten sposób kulturę wina w Niemczech jako otwartą, żywą i ewolucyjną kultywację tradycji, która jest silnie zakorzeniona w społeczeństwie. W uzasadnieniu podkreślono również, że kultura wina w Niemczech obejmuje sferę społeczną, rzemieślniczą, kulturową i językową, jak również rozliczne festyny, festiwale i inne sposoby celebrowania zwyczajów. W samych regionach uprawy winorośli kultura wina wybitnie nadaje rytm życiu wielu ludzi, a tym samym wpływa na budowanie tożsamości lokalnej.

 

Traktujmy wino jako dobro kultury

 

„Jesteśmy przeszczęśliwi i wraz ze wszystkimi sympatykami kultury wina w Niemczech ogromnie uradowani tą decyzją”, mówi dyrektor zarządzająca Niemieckiej Akademii Wina Monika Reule. „To wyraz szacunku dla wysiłków ludzi, którzy wypełniają kulturę wina życiem i rozwijają ją dla potomnych. Jesteśmy pewni, że wraz z umieszczeniem w Krajowym Rejestrze Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego działania na rzecz traktowania wina jako naszego dobra kultury i elementu naszych krajobrazów kulturowych znajdą jeszcze silniejsze oparcie w świadomości opinii publicznej i zyskają uznanie, na jakie zasługują.”

 

Wniosek Niemieckiej Akademii Wina był od początku wspierany przez kraj związkowy Nadrenia-Palatynat za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki, Transportu, Rolnictwa i Uprawy Winorośli, a całemu procesowi patronowało w charakterze doradcy Ministerstwo Nauki, Edukacji Ustawicznej i Kultury. Poza tym Niemiecka Akademia Wina jest wdzięczna za wsparcie tak wielu osób, które aktywnie współkształtują kulturę wina w całym kraju – dopowiada Reule. To szerokie poparcie było z pewnością czynnikiem decydującym o powodzeniu akcji.